PODMIENKY POUŽÍVANIA

www.kings.sk

Webstránka je majetkom spoločnosti RK KINGS s.r.o. so sídlom na: Horná 15, Banská Bystrica 974 01. Navštívením tejto webstránky súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami

COPYRIGHT

Obsah tejto webstránky je © RK KINGS 2006-2019. Reprodukcia častí alebo celého obsahu v akejkoľvek forme je zakázaná okrem podmienok špecifikovaných nižšie:

Licencia pre limitované použitie obsahu webstránky:

Vždy musíte poznamenať RK KINGSako zdroj použitých informácií. Ste povinný zahrnúť túto poznámku ako aj uviesť adresu webstránky www.kings.sk alebo www.kingsreality.sk v kópii obsahu webstránky, a tiež Ste povinný informovať tretiu stranu, že pravidlá tu napísané platia rovnako aj pre nich a že sú s nimi viazaní.

Táto licencia pre kopírovanie materiálov nepovoľuje použitie grafickej alebo programovej časti webstránky v prácach, publikáciách, alebo webstránkach či už v tlačenej alebo elektronickej alebo akejkoľvek inej forme. Obzvlášť (ale bez obmedzenia) žiadna z častí RK KINGS webstránky, samozrejme okrem fotografií, pôdorysov a informácií nehnuteľností nemôže byť použitá pre komerčné účely. Reprodukcia tejto webstránky z iných dôvodov ako prezentácia RK KINGS je prísne zakázaná.

PREHLÁSENIE

RK KINGS robí všetko preto, aby informácie na tejto stránke boli pravdivé a čím najpresnejšie, napriektomu nemôžeme garantovať ich presnosť a vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť informácie na tejto webstránke (spolu s týmito podmienkami používania). Preto vás žiadame o prečítanie si týchto podmienok práve kôli zmenám na tejto webstránke vždy keď ju navštívite.

RK KINGS nezisťuje záruky a garancie žiadneho druhu pokiaľ ide o túto webstránku alebo jej obsah spolu s textom, fotografiami, grafikou, reklamou a linkami alebo inými položkami. Ďalej si RK KINGS ani ďalší prispievatelia tejto webstránky nezaisťuje záruky, garancie a podmienky vyjadrené alebo zahrnuté ako podmienku, kvalitu, výkon, presnosť alebo účel, kompletnosť alebo bezvírusový obsah na tejto webstránke alebo to, že obsah bude presný a aktuálny, neprerušený alebo bezchybný. Nič na tejto webstránke nemôže byť považované za finančnú radu alebo pomoc.